ភាសាហុលឍង់េដ

Аз Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Исм

[[Гурӯҳ:Исмҳои {{{1}}}]] ភាសាហុលឍង់េដ

нидерландӣ